حماسه مردمی شهرستان ازنا بار دیگر در ۲۲ بهمن

مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان ازنا همزمان با سراسر کشور از پیر و جوان با شوری خاص و در هوای زمستانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کردند.