آخرین وضعیت تعطیلی مدارس ازنا در پی بارش برف

بعلت بارش برف و برودت هوا دوشنبه ۲۴ بهمن مدارس بخش جاپلق وروستاهای بخش مرکزی در نوبت صبح و عصر در کلیه مقاطع تحصیلی تعطیل میباشد

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا در رابطه با تعطیلی مدارس گفت : بعلت بارش برف و برودت هوا مدارس دوشنبه در کلیه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر فقط در بخش جاپلق وروستاهای بخش مرکزی تعطیل است و درسطح شهر ازنا و شهرک المهدی مدارس طبق روال عادی دایر خواهد بود‌.

ستاد مدیریت بحران شهرستان ازنا