برف روبی خیابان ها

با توجه به پیام مخاطبین و گله مندی از عدم برف روبی به اطلاع می رساند حجم بارندگی ها زیاد بوده و عوامل محترم شهرداری و ستاد بحران در میدان حضور داشته و در حال تمیز کردن سطح معابر می باشند .