برگزاری آزمون صنعت ساختمان

امروز همزمان با سراسر کشور چهارمین دوره آزمون صنعت ساختمان و تفاهم نامه قالی بافی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا برگزار شد .