برگزاری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر مومن آباد برگزار گردید.

در این مراسم از زحمات حجت الاسلام سلیمانی تقدیر و حجت الاسلام سنجیده به عنوان امام جمعه جدید شهر مومن آباد معرفی گردیدند.ایشان امام جمعه سابق شهر توره استان مرکزی بوده اند.