تجهیزات پزشکی

پیرو سفر اخیر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دکتر دلفان) به شهرستان ازنا با دستور ایشان ۷ عدد دستگاه شوک الکترونیکی (DC Shock )جهت مراکز جامع سلامت و همچنین پایگاه های اورژانس خریداری گردید.  با خرید این دستگاه ها- بیمارستان امام علی (ع) – ۲ دستگاه آمبولانس -مراکز سلامت شهری و روستایی تجهیز شدند.

مبلغ کلی پرداخت شده جهت تهیه و خرید اقلام ذکر شده حدود ۲ میلیارد تومان می باشد.