سرکار خانم معصومه خدابخشی امروز توانست در رقابت رشته تیراندازی مقام نخست کشوری را کسب نماید

درخشش تاریخی و ماندگار سرکار خانم معصومه خدابخشی و کسب عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی .

سرکار خانم معصومه خدابخشی امروز توانست در رقابت رشته تیراندازی مقام نخست کشوری را کسب نماید .هیئت تحریریه ازنا این موفقیت را به ایشان و خانواده ورزش شهرستان تبریک عرض می نماید .