هشدار جدی مسئولان جهاد کشاورزی ازنا در مورد تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی

در راستای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی متعدیان به اراضی کشاورزی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، صبح امروز مسئول گشت امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا به همراه مسئول مرکز سیلاخور شرقی، هنگام بازدید و گشت زنی در روستاهای حوزه مرکز سیلاخور با چند مورد ساخت و ساز غیر مجاز برخورد نموده که اخطاریه های لازم جهت توقف عملیات غیر قانونی داده شد،

ضمن اینکه موضوع جهت سیر مراحل و برخورد قانونی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارجاع گردید، بدیهی است که متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.