مطالبات کارگران شهرداری ازنا تا پایان اسفندماه پرداخت میشود


شاپور ساکی بیان داشت: انشاالله تا پایان اسفند همه معوقات و مطالبات نیروهای خدوم شهرداری، اعم از عیدی، سنوات و حقوق بهمن ماه بزودی پرداخت میشود.
حقوق اسفندماه این عزیزان با تأیید صورت وضعیت‌های پیمانکار در اسرع وقت پرداخت خواهدشد.
ایشان افزودند: مردم شریف ازنا از فرصت تخفیف ۲۵ درصدی که معوقات سالهای پیش را نیز در برمیگیرد، استفاده کنند و شهرداری را در ارائه خدمات بهتر و بیشتر یاری کنند.