ترویج امر به معروف و نهی از منکر جهت برچیده شدن ناهنجاری های اجتماعی

جناب آقای محمد حسین صوفی مسؤول اجرایی ستاداحیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ازنا به همراه خانواده معزز شهدا و نمایندگان بانوان دغدغه مند عفاف و حجاب محصنات ، در دفتر آقای گودرزی دادستان محترم شهرستان ازنا حاضر و ضمن بیان مشکلات و دغدغه ها در حوزه ی عفاف و حجاب ، در این خصوص به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در امتداد حضور نمایندگان بانوان در قوه قضاییه ؛ بیانیه ی مشترک محصنات در زمینه ی (نظارت جدی بر برنامه های ارتباط جمعی (پلتفرم) اجتماعی و مسدود شدن فیلتر شکن و…. ) توسط فرزند شهید محمد اسداللهی قرائت شد .
بعد از بیان مطالبات بانوان و مسئول اجرای ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر ، دادستان شهرستان ازنا در نظارت بر اجرای قوانین عفاف و حجاب و حمایت از آمران به معروف تاکید و لزوم همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای مسئول در این حوزه را لازم دانستند.