برگزاری مسابقات استانی ووشو

این مسابقات با حضورشهرستان های خرم آباد،ازنا،الیگودرز،بروجرد در سبک ساندا و تالو برگزار گردید .
در این دوره از رقابت ها خانم سبا خوانساری در سبک تالو موفق به کسب مقام اول واستاد سمیرا دریکوند به عنوان داور وسط و کنار حضور داشتند.