ممنوعیت فروش مواد محترقه در واحدهای صنفی

اتاق اصناف :
کالاهای محترقه، اشتعالزا و خطرناک، به هیچ وجه نباید در واحدهای صنفی به فروش برود.

برای چهارشنبه سوری فقط کالاهایی که جنبه سرگرمی داشته باشند مجاز به فروش هستند.