نصب تابلو راهنمای مسیر

دو جاده کنار هم در گلزار شهدای ازنا که بدون علائم راهنمایی و رانندگی رها شده و تشخیص مسیر درست بویژه برای میهمانان سخت و گاها اشتباه هست .

مسئولین محترم فقط با نصب یک تابلو میتوان مسیر را از هم تفکیک و این مشکل را حل کرد .