اعمال ۷۰ درصدی تخفیف گازبها فقط تا پایان ۱۴۰۱

با پیگیری مدیر گازرسانی ناحیه شهرستان ازنا، امام جمعه ، فرماندار و پیرو مکاتبات مدیر عامل گازرسانی ناحیه لرستان ، همه قبوض مصرفی گاز در شهرستان ازنا با موافقت مدیر گاز رسانی کشور آقای رحمانی با ۷۰ درصد تخفیف محاسبه و اعمال میگردد.

لازم به توضیح طبق مصوبه هیات وزیران تخفیف ۷۰ درصد برای برخی از مشترکین اعمال شده بود و هم ‌اکنون طبق بخش نامه جدید این تخفیف مشمول همه مشترکینی که خارج از الگوی مصرف بوده اند  اعمال می گردد.

ضروری است به اطلاع همشهریان عزیز برسانیم که این تخفیف  صرفا به علت عدم آمادگی مشتریان در رعایت الگوی مصرف گاز از  ۱۴۰۱/۹/۱۶ تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد و از ابتدای سال آینده(۱۴۰۲) هیچ گونه تخفیفی اعمال نمی‌گردد.