ایستگاه استقبال از مسافران نوروزی در شهرستان‌ ازنا دایر شد

در آستانه سال ۱۴۰۲ و همزمان با فراسیدن بهارطبیعت ، ایستگاه و اقامتگاه ستاد خدمات سفرهای نوروزی با حضور فاتحی فرماندار شهرستان ازنا ، حسنی‌ شهردار ازنا و جمعی از مدیران دستگاه های عضو ستاد خدمت رسانی را به میهمانان نوروزی آغاز نمودند.