عملیات احداث ۹ کیلومتر باقیمانده محور چهاربانده ازنا_اراک‌

فرماندار شهرستان ازنا:
عملیات احداث ۹ کیلومتر باقیمانده محور چهاربانده ازنا_اراک‌ در ۱۴۰۲ سرعت بگیرد

صبح امروز جلسه هماهنگی آغاز عملیات ۹ کیلومتر پایانی پروژه محور ازنا اراک‌ در دفتر فرماندار شهرستان ازنا برگزار شد.

مهندس فاتحی در این‌ جلسه با تقدیر از اهتمام‌ پیمانکار پروژه بر اتمام ۹ کیلومتر باقیمانده در سال ۱۴۰۲ تاکید کرد و خواستار تسریع در این زمینه شد و گفت : این پروژه برای شهرستان یک مطالبه جدی است و‌ هیچ کوتاهی در این زمینه پذیرفته نخواهد بود.

فرماندار ازنا ضمن استماع گزارش رئیس اداره راه و شهرسازی و ابراز رضایت از عملکرد پیمانکار پروژه به معاونت عمرانی فرمانداری مأموریت داد ضمن نظارت بر عملیات احداث جاده ، هر دو هفته یکبار گزارش دقیقی از پیشرفت پروژه تهیه و از همه ظرفیت های شهرستان اعم از ادوات ، امکانات ، منابع و معادن در اختیار برای تسریع در اتمام پروژه نهایت استفاده نماید.

وی همچنین افزود : برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز این پروژه با استانداری هماهنگی لازم صورت گرفته و‌انشاالله تلاش میکنیم‌ در دور دوم سفرهای دولت اعتبارات کافی به این پروژه تخصیص داده شود.