برگزاری نماز عید فطر در روستای زرنان

برگزاری نماز عید فطر در روستای زرنان