مدیرکل راه آهن استان لرستان و با امام جمعه شهرستان ازنا دیدار کردند.

رحمت رحمت نژاد مدیرکل راه آهن استان لرستان و هیئت همراه با حضور در دفتر امام جمعه ازنا با حجت الاسلام والمسلمین سپهوند امام جمعه شهرستان ازنا دیدار کردند.

بنابر این گزارش در این جلسه که شهردار و رئیس شورای شهر ازنا نیز حضور داشتند، حجت الاسلام سپهوند ضمن خیر مقدم به حاضرین، گفت: راه‌آهن در حوزه حمل و نقل بهترین، ایمن ترین و باکیفیت‌ترین وسیله حمل ونقل عمومی است.

ایشان در ادامه با بیان مطالبات مردم ازنا از مدیرکل راه آهن لرستان، افزود: مردم شهرستان ازنا خواستار افزایش سهمیه بلیط ایستگاه ازنا به مسیرهای مختلف خصوصا سهمیه قطار مشهد هستند.

امام جمعه ازنا خاطرنشان کرد: بازگشایی پارکینگ راه آهن ازنا با توجه به ترافیک سنگین خیابان انقلاب ازنا‌ نیز با توجه به درخواست های مکرر شهروندان، ضروری است که امیداریم مورد عنایت مدیرکل راه آهن لرستان قرار بگیرد.

در این جلسه موارد زیر از سوی مدیرکل راه آهن لرستان، قول انجام و پیگیری داده شد.

راه اندازی مجدد پارکینگ راه آهن ازنا از سوی مدیرکل راه آهن لرستان از طریق پیگیری و مذاکره با راه آهن کل کشور

کسب مجوز اجازه فروش یک واگن نفتکش به شهرداری از سوی راه آهن لرستان

ساخت ادامه دیواره راه بند قطار از سوی راه آهن لرستان

افزایش سهمیه بلیط ازنا به مسیرهای مختلف راه آهن