کمبود آرد در ازنا شایعه است

محمدرضا فاتحی فرماندار ازنا در رابطه با شایعه کمبود آرد گفت : هیچ کمبودی در تامین آرد مورد نیاز خبازی ها نداریم و ساماندهی تخصیص آرد از طریق سامانه هوشمند انجام می شود.

وی در ادامه گفت : سهمیه آرد شهرستان هیچ تغییری نکرده است و در این زمینه جلسات متعدد شورای آرد و نان در فرمانداری برگزار شده است و هماهنگی لازم با دستگاه صورت گرفته است.

فرماندار همچنین گفت: نظارت و بازرسی از نانوایان هر روز در حال انجام است و این به جهت پخت نان باکیفیت با قیمت مصوب است و در این زمینه نظارت ها با قوت ادامه خواهد داشت.

لازم بذکر است امروز جمعه جلسه شورای آرد ونان در محل فرمانداری برگزار شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.