اولین کارگاه آسیب شناسی با هدف کاهش اسیبهای اجتماعی در خانواده


اولین کارگاه آسیب شناسی با هدف کاهش اسیبهای اجتماعی در خانواده روز چهار شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت درمنطقه چالسبار درمقبره سید قاسم با حضور خانواده ها توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا با همکاری موسسه تخصصی نسیم گهر در حوزه روانشناسی برگزار گردید.

سلسله کارگاههای آسیب شناسی در ۷ نقطه آسیب پذیر و مورد هدف شناسایی شده وتا ۱۲ خرداد ماه ادامه دارد و انتظار میرود خانواده ها از این جلسات که با حضور کارشناسان مجرب با موضوعات برگزار میگرددشرکت نمایید.