دکتر خشایار قیصری بعنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، «دکتر خشایار قیصری» بعنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه رئیس سابق و جدید شبکه بهداشت و درمان ازنا فردا پنجشنبه برگز