مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

یاسر اکبریان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان یکم خرداد ماه در جمع خبرنگاران:

افزایش دمای هوا موجب افزایش مصرف آب می‌شود که در این راستا نیازمند همکاری و مشارکت شهروندان هستیم تا با مصرف منطقی و صحیح خود و جلوگیری از هدر روی آب، ما را در انجام این رسالت خطیر یاری کنند.

با تمهیداتی که در نظر گرفته شده است برای مشترکینی که  الگوی مصرف را رعایت کنند و همچنین در پرداخت قبوض آب بها خوش حساب باشند تقدیر و پاداش در نظر گرفته خواهد شد.

در این راستا همراهی مردم استان می‌تواند کمک مؤثری برای تأمین آب باشد.

می‌توان با اقدام‌هایی به ظاهر کوچک و کم‌هزینه و با ۲۰ درصد کاهش مصارف غیرضرور، مسائل را به گونه‌ای مدیریت کرد تا امکان تأمین آب برای همه هم استانی‌ها فراهم شود.